Mikro plastik


Mikro plastikler, çevremizi ve su kaynaklarını tehdit eden önemli bir kirlilik sorunudur. Bu yazıda, mikro plastiklerin nedir, kaynakları nelerdir, çevreye ve insan sağlığına etkileri nelerdir, su kaynakları üzerindeki etkileri ve deniz canlılarına olan zararları gibi konuları ele alacağız. Ayrıca mikro plastik kirliliğini önlemek için neler yapabileceğimiz, geri dönüştürme ve alternatif çözümler gibi konuları da inceleyeceğiz. Dünya genelindeki yaygınlığı ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi de önemli bir konu olacak. Mikro plastiklerin etkileri hakkında bilinçlenmek ve bu konuda adım atmaya başlamak için bu yazıyı okumaya devam edin.

Mikro Plastik Nedir?

Mikro plastikler, plastik malzemelerin çeşitli işlemler sonucu azaltılan boyutlarına verilen genel bir isimdir. Genellikle bir mikroskopta görülemeyecek kadar küçük olup, milimetrenin binde birinden daha küçük boyutlara sahiptirler. Mikro plastikler, plastik atıkların çevreye yayılan en küçük parçalarıdır.

Mikro plastikler, başlıca iki kaynaktan oluşur. Bunlardan biri, üretim aşamasında kullanılan veya ürünün ömrü boyunca koparak ayrılan makro plastiklerin küçük parçalara ayrılmasıdır. Diğer kaynak ise, atık plastiklerin doğada parçalanmasıyla ortaya çıkar. Özellikle denizlerde, güneş ışığı, dalgalar ve diğer fiziksel etkilerle parçalanan plastikler mikro plastiklere dönüşürler.

Mikro plastiklerin çevreye olan etkileri oldukça büyük bir endişe kaynağıdır. Birçok araştırma, mikro plastiklerin deniz canlılarına, bitkilere ve ekosistemlere zarar vererek biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini göstermiştir.

Mikro Plastik Kaynakları: Etkileri:
 • Plastik üretimi ve kullanımı
 • Doğada parçalanma ve ayrışma
 • Deniz canlılarının sindirim sistemi üzerinde etkiler
 • Ekosisteme zarar verme

Mikro Plastik Kaynakları Nelerdir?

Mikro plastikler, son yıllarda çevresel bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Mikro plastikler, 5 milimetreden daha küçük boyutta olan plastik parçacıklarıdır. Bu parçacıklar, başlıca iki kaynaktan elde edilebilir: doğal kaynaklardan kaynaklanan mikro plastikler ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan mikro plastikler.

Doğal kaynaklardan kaynaklanan mikro plastikler, ana kaynaklardan kaynaklanabilir. Örneğin, denizdeki dalgaların aşındırması, doğal olarak parçalanan plastik parçacıkları oluşturabilir. Ayrıca, volkanik patlamalardan, erozyondan ve rüzgarın etkisiyle ortaya çıkan doğal tozlar da mikro plastiklerin kaynakları arasında yer almaktadır.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan mikro plastikler, plastiklerin çeşitli aşamalarında ortaya çıkabilir. Bunların başında, plastik üretimi sırasında ortaya çıkan plastik artıkları ve atıkları gelir. Ayrıca, plastik ürünlerin kullanımı ve atıklarının doğaya atılması da önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkar. Özellikle plastik ambalajlar, tek kullanımlık plastik ürünler ve denizlerdeki gemi trafiği gibi faktörler, mikro plastiklerin çevreye yayılmasına yol açar.

 • Doğal kaynaklardan kaynaklanan mikro plastikler
 • İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan mikro plastikler
 • Kaynak Açıklama
  Denizdeki dalgalar Doğal olarak plastik parçacıkları oluşturur
  Volkanik patlamalar Doğal olarak mikro plastiklerin oluşmasına neden olur
  Erozyon ve rüzgar Doğal tozlar oluşturarak mikro plastiklere yol açar
  Plastik üretimi Üretim atıkları ve artıkları mikro plastiklerin kaynaklarından biridir
  Plastik ambalajlar ve tek kullanımlık ürünler Plastik atıklarının çevreye yayılmasına neden olur
  Gemi trafiği Denizlere mikro plastiklerin yayılmasına katkıda bulunur

  Mikro Plastiklerin Çevreye Etkisi Nedir?

  Mikro plastikler, plastik malzemelerin parçalanması veya aşınması sonucunda oluşan son derece küçük plastik parçacıklardır. Bu parçacıklar genellikle 5 milimetreden daha küçüktür ve çoğunlukla çevresel kirliliğe yol açarlar. Mikro plastiklerin çevreye etkisi, su kaynaklarından denizlere kadar uzanan bir dizi olumsuz etkiye neden olabilir.

  Birincil kaynak olarak, mikro plastikler, plastik ambalaj malzemeleri, tekstil ürünleri, kozmetik ürünler ve temizlik ürünleri gibi endüstriyel ve tüketici ürünlerinden kaynaklanır. Bu ürünlerin kullanımı sırasında veya imha sürecinde mikro plastikler çevreye yayılır. Bu plastiklerin yüksek miktarları, doğal su kaynaklarını, toprakları ve bitki örtüsünü kirletebilir.

  Mikro plastiklerin çevresel etkilerinden biri, su ekosistemlerindeki canlı organizmalara zarar verme potansiyeline sahip olmalarıdır. Mikro plastikler, sucul organizmalar tarafından besin olarak alınabilir ve bu organizmaların biyokimyasal süreçlerinde bozulmalara neden olabilir. Bu da sucul ekosistemlerdeki dengelerin bozulmasına ve türlerin sağlığının ve çeşitliliğinin azalmasına yol açabilir.

 • Mikro plastikler ayrıca topraklara önemli ölçüde etki edebilir. Plastiklerin parçalanması sonucunda oluşan mikro plastikler, tarım alanlarına ve bahçelere yayılabilir ve bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Mikro plastiklerin topraklardaki birikimi, besin zinciri boyunca diğer organizmalara da zarar verebilir. Bu da ekosistemdeki dengelerin bozulmasına ve tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenmesine neden olabilir.
 • Çevresel Etkiler Örnekler
  Su kirliliği Akarsular, göller ve denizlerde mikro plastik birikimi
  Ekosistem dengesinin bozulması Sucul organizmaların sağlığının ve çeşitliliğinin azalması
  Toprak kirliliği Tarım alanlarında mikro plastik birikimi

  Mikro plastiklerin çevresel etkileri hakkında daha fazla araştırma ve farkındalık gerekmektedir. Bu şekilde mikro plastiklerin olumsuz çevresel etkilerini azaltmak ve daha sürdürülebilir çözümler bulmak mümkün olacaktır.

  Mikro Plastiklerin Insan Sağlığına Etkisi Nedir?

  Günümüzün en büyük çevre sorunlarından biri olan mikro plastikler, insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere sahip olabilir. Mikro plastikler, mikrometre boyutundaki plastik parçacıklardır ve çevremizdeki pek çok kaynaktan yayılmaktadır. Bu kaynaklar arasında plastik atıkların doğal parçalanması, çamaşır makinelerinin yıkama işlemi, kozmetik ürünler ve endüstriyel atıklar yer almaktadır.

  Mikro plastiklerin insan sağlığına etkisi üzerinde yapılan araştırmalar, endişe verici sonuçlar ortaya koymaktadır. Özellikle mikro plastiklerin içme suyu kaynaklarına karışması ve besin zinciri aracılığıyla tüketilmesi, sağlık sorunlarına yol açabilir. Mikro plastiklerin içinde barındırdığı toksik kimyasallar, vücuda alındığında hormonal dengenin bozulmasına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hatta kanser gibi ciddi hastalıklara neden olabilir.

  Çoğu insan bu tehlikelerin farkında olmasa da, mikro plastiklere maruz kalmaktayız ve uzun vadede sağlık sorunlarına davetiye çıkarmaktayız. Bu nedenle, mikro plastiklerin insan sağlığına etkisini minimize etmek için önlem almak gerekmektedir. Bunun için başlıca çözüm yolları şunlardır:

 • Daha az plastik kullanmak ve plastik atıkları geri dönüştürmek.
 • Doğal ve organik kozmetik ürünler tercih etmek.
 • Endüstriyel işlemlerde mikro plastiklerin kullanımını azaltmak.
 • Etkisi Belirtileri
  Mikro plastiklerin hormonal dengenin bozulmasına neden olması Hormonal bozukluklar, üreme sorunları
  Mikro plastiklerin bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olması Sürekli hastalanma, enfeksiyonlara duyarlılık
  Mikro plastiklerin kansere yol açabilmesi Kanser, tümör oluşumu

  Mikro Plastiklerin Su Kaynaklarına Olan Etkisi

  Mikro plastiklerin su kaynaklarına olan etkisi:

  Mikro plastikler günümüzde su kaynaklarıyla ilgili önemli bir çevre sorunu haline gelmiştir. Mikro plastikler, plastik atıkların doğada parçalanması veya bazı ürünlerden sızması sonucu oluşan çok küçük plastik parçacıklardır. Bu parçacıklar, çeşitli kaynaklardan su kaynaklarına karışır ve ciddi etkilere neden olabilir.

  Mikro plastiklerin su kaynaklarına olan etkisi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Öncelikle, mikro plastikler su kaynaklarında birikebilir ve suyumuzun kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu plastik parçacıklar, suyun içerisinde çözünmeden kalıcı bir şekilde varlığını sürdürebilir ve su kaynaklarının biyolojik çeşitliliğini tehdit edebilir.

  Ayrıca, mikro plastikler sucul organizmalara da önemli zararlar verebilir. Plastik parçacıklar, sucul canlıların solungaçlarına yapışarak solunumlarını engelleyebilir veya besin zincirine girmesiyle tüm ekosistemi etkileyebilir. Bunun yanında, mikro plastiklerin içerisinde bulunan kimyasal maddeler sucul organizmalara zarar verebilir ve popülasyonun azalmasına yol açabilir.

  Mikro Plastiklerin Su Kaynaklarına Olan Etkisi:
  Mikro plastikler suyun kalitesini olumsuz etkiler Mikro plastikler sucul canlılara zarar verir
  Mikro plastikler su kaynaklarında birikebilir Mikro plastikler biyolojik çeşitliliği tehdit eder
  Mikro plastiklerin içerisindeki kimyasallar organizmalara zarar verir

  Mikro plastiklerin su kaynaklarına olan etkisini en aza indirmek amacıyla çeşitli önlemler alınmalıdır. Öncelikle, plastik atıkların geri dönüşümü teşvik edilmeli ve atık yönetimi politikaları güçlendirilmelidir. Ayrıca, plastik üretimi ve kullanımı konusunda daha sürdürülebilir alternatiflere yönelmek önemlidir.

  Bireysel olarak da mikro plastik kirliliğini azaltmak için bazı adımlar atabiliriz. Örneğin, plastik şişeler yerine tekrar kullanılabilir materyallerden yapılmış su şişeleri tercih edebilir veya plastik poşetler yerine kumaş alışveriş torbaları kullanabiliriz. Ayrıca, plastiklerin doğada ayrışmasını önlemek için güvenli geri dönüşüm yöntemleri kullanılmalı ve plastik atıklarını doğaya bırakmaktan kaçınılmalıdır.

  Sonuç olarak, mikro plastiklerin su kaynaklarına olan etkisi oldukça ciddi bir sorundur. Bu plastik parçacıkların suyun kalitesini düşürmesi, sucul canlılara zarar vermesi ve biyolojik çeşitliliği tehdit etmesi su kaynaklarının sağlığını tehlikeye atar. Ancak, bilinçli tüketim ve atık yönetimi alışkanlıklarıyla bu soruna çözüm bulabilir ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabiliriz.

  Mikro Plastiklerin Deniz Canlıları Üzerindeki Etkileri

  Mikro plastiklerin deniz canlıları üzerindeki etkileri

  Mikro plastikler, küçük boyutlardaki plastik parçacıklarıdır ve çevresel bir sorun haline gelmiştir. Deniz canlıları için büyük bir tehdit oluşturan mikro plastiklerin etkileri, biyolojik ve ekolojik sistemler üzerinde ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu yazıda, mikro plastiklerin deniz canlıları üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz.

  1. Mikro plastiklerin tüketimi

  Mikro plastikler, deniz canlılarının tatma ve beslenme davranışları nedeniyle tüketilebilir. Kirlilikte var olan mikro plastikler, plankton gibi besin zincirinin ilk halkasında bulunan organizmalar tarafından alınabilir. Bu organizmalar daha sonra daha büyük deniz canlılarına aktarılır ve bu şekilde mikro plastiklerin deniz canlılarına yayılması sağlanır.

  2. Sağlık etkileri

  Mikro plastiklerin deniz canlıları üzerinde ciddi sağlık etkileri olduğu bilinmektedir. Mikro plastiklerin sindirim sistemine zarar vererek besin emilimini engelleyebileceği ve bağırsak tıkanıklığına neden olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, mikro plastiklerin deniz canlılarının üreme ve büyüme oranlarını da etkileyebileceği gözlemlenmiştir.

  3. Ekosistem dengesine etkileri

  Mikro plastiklerin deniz canlıları üzerindeki etkileri yalnızca bireysel düzeyde değil, aynı zamanda ekosistem düzeyinde de önemli sonuçlar doğurabilir. Deniz canlıları, birçok ekosistemin temel parçalarıdır ve mikro plastiklerin bu populasyonları etkilemesi, ekosistemlerin dengesini bozabilir. Örneğin, mikro plastiklerin deniz canlılarının ölüm oranlarını artırması, besin zincirindeki diğer türler üzerinde de etkiler yaratabilir.

  Genel olarak, mikro plastiklerin deniz canlıları üzerindeki etkileri büyük bir endişe kaynağıdır. Bu soruna çözüm bulmak için daha fazla araştırma ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda, tüketicilerin plastik kullanımını azaltmaya yönelik önlemler alması ve çevre dostu alternatiflere yönelmesi önemlidir.

  Mikro Plastik Kirliliğini Nasıl Önleyebiliriz?

  Günümüzde mikro plastikler çevre ve insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Plastik malzemelerin kullanımının artmasıyla birlikte, mikro plastik partiküller de doğal su kaynaklarına, toprağa ve denizlere yayılmıştır. Bu durumun önlenmesi için ise bireysel ve toplumsal önlemler alınması gerekmektedir.

  Mikro plastik kirliliğini önlemek adına atılan ilk adım, plastik kullanımının azaltılmasıdır. Bireyler olarak, tek kullanımlık plastikler yerine çevre dostu ve geri dönüştürülebilir alternatifler tercih etmeliyiz. Plastik poşetler yerine kumaş torbalar kullanarak alışveriş yapmak, plastik şişeler yerine metal veya cam materyallerden yapılmış olanları tercih etmek gibi basit değişiklikler yapabiliriz.

  Ayrıca, plastik atıkların geri dönüştürülmesi de önemli bir adımdır. Bu nedenle, plastik ürünlerin geri dönüşüm sistemlerini kullanmalı ve plastik atıkları ayrıştırarak geri dönüştürülebilir hale getirmeliyiz. Bu sayede, plastiklerin doğaya zarar vermesi önlenirken, aynı zamanda enerji ve hammadde tasarrufu sağlanmış olur.

 • Mikro plastik kirliliğiyle mücadele etmek için araştırmalar ve farkındalık çalışmaları da büyük bir öneme sahiptir. Bilim insanları ve çevre kuruluşları, mikro plastiklerin kaynaklarını tespit etmek, etkilerini ölçmek ve önlem almak adına çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalara destek olmak ve farkındalık yaratmak için ise konuyla ilgili seminerler, kampanyalar ve eğitimler düzenlenebilir.
 • Mikro Plastik Kirliliğini Önlemek İçin Alınabilecek Önlemler
  Bireysel olarak plastik kullanımını azaltmak
  Çevre dostu ve geri dönüştürülebilir alternatifler tercih etmek
  Plastik atıkların geri dönüşüm sistemlerini kullanmak
  Araştırmalara ve farkındalık çalışmalarına destek olmak

  Mikro Plastiklerin Geri Dönüştürülmesi

  Mikro plastikler, küçük plastik parçacıklarından oluşan ve büyük bir çevresel soruna neden olan bir tür kirlilik kaynağıdır. Bu parçacıkların geri dönüştürülmesi, hem çevresel etkilerini azaltmak hem de kaynakları korumak açısından büyük önem taşımaktadır.

  Birçok mikro plastik kaynağı bulunmaktadır. Bunlar arasında kozmetik ürünlerde kullanılan mikro boncuklar, tekstil ürünlerinden atılan mikro elyaflar ve plastik ambalaj atıkları yer almaktadır. Bu kaynaklar, mikro plastiklerin çevreye yayılmasına ve su kaynaklarını ve deniz canlılarını etkilemesine neden olmaktadır.

  Mikro plastiklerin geri dönüştürülmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan biri mekanik geri dönüşüm yöntemidir. Bu yöntemde, mikro plastiklerin fiziksel özellikleri kullanılarak, atık plastikler öğütülerek yeniden kullanılabilir hale getirilir. Bu sayede enerji ve ham madde tasarrufu sağlanır.

  Geri Dönüşüm Yöntemi Açıklama
  Mekanik Geri Dönüşüm Plastik parçacıkların fiziksel özelliklerinin kullanılarak öğütülerek yeniden kullanılması.
  Kimyasal Geri Dönüşüm Plastik parçacıkların kimyasal işlemlerle ayrıştırılarak yeniden kullanılması.
  Termal Geri Dönüşüm Plastik parçacıkların ısıtılarak enerji üretiminde kullanılması.

  Bunun yanı sıra, mikro plastiklerin geri dönüştürülmesi için kimyasal ve termal geri dönüşüm yöntemleri de kullanılmaktadır. Kimyasal geri dönüşümde, plastik parçacıklar kimyasal işlemlerle ayrıştırılarak yeni plastik üretiminde kullanılır. Termal geri dönüşüm ise plastik parçacıkların ısıtılarak enerji üretiminde kullanılmasıdır.

  Mikro plastiklerin geri dönüştürülmesi, çevresel sorunların azaltılmasında ve sürdürülebilir bir gelecek için atılan önemli adımlardan biridir. Tüm bireylerin bu konuda bilinçli ve sorumluluk sahibi hareket etmesi, mikro plastik kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacaktır.

  Mikro Plastiklere Alternatif Çözümler

  Mikro plastikler, çevreye ciddi zararlar veren küçük plastik parçacıklardır. Genellikle plastiklerin parçalanması sonucu ortaya çıkarlar ve ekosisteme yayılarak su kaynaklarını, denizleri ve canlıları etkilerler. Mikro plastiklerin çevreye olan etkileri ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında, alternatif çözümlerin bulunması son derece önemlidir.

  Mikro plastiklere alternatif çözümler arasında geri dönüşüm ve plastik kullanımının azaltılması yer alır. Geri dönüşüm, plastik atıkların tekrar kullanıma kazandırılması anlamına gelir. Plastik malzemelerin geri dönüştürülebilirliği artırılarak, mikro plastiklerin oluşumu engellenebilir. Bu nedenle, geri dönüşüm projelerine ve kampanyalara destek vermek önemlidir.

  Plastik kullanımının azaltılması da mikro plastiklere alternatif çözümler arasında yer alır. Plastik poşetlerin yerine kumaş çantalar kullanmak, tek kullanımlık plastik şişe yerine tekrar kullanılabilir su şişeleri tercih etmek gibi basit adımlarla plastik tüketimine katkıda bulunulabilir. Ayrıca, plastik tabak, bardak ve çatal gibi ürünlerin yerine geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan alternatiflerin kullanılması da mikro plastiklere karşı etkili bir çözümdür.

  Alternatif Çözümler Faydaları
  Geri dönüşüm projelerine destek vermek Mikro plastik oluşumunu engeller
  Kumaş çantalar kullanmak Plastik poşet tüketimini azaltır
  Tekrar kullanılabilir su şişeleri tercih etmek Plastik şişe atıklarını azaltır
  Geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan alternatif ürünler kullanmak Plastik ürün tüketimini azaltır

  Mikro plastiklere alternatif çözümler, bireysel ve toplumsal düzeyde yapılan değişikliklerle mümkün hale gelir. Bu nedenle, her bireyin plastik tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve çevreye daha az zarar veren seçeneklere yönelmesi önemlidir. Ayrıca, hükümetlerin plastik atıkların kontrol altına alınması için daha sıkı düzenlemeler yapması ve geri dönüşüm projelerine destek vermesi gerekmektedir. Mikro plastiklere karşı alınacak önlemler, gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlayacaktır.

  Mikro Plastiklerin Dünya Genelindeki Yaygınlığı

  Mikro plastikler, son yıllarda çevre ve sağlık açısından büyük endişelere yol açan bir sorundur. Mikro plastikler, plastik atıkların doğada parçalanmasıyla ortaya çıkan çok küçük parçacıklardır. Bu parçacıklar, çevresel etkileri ve biyolojik etkileri nedeniyle büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

  Ulusal ve uluslararası çalışmalar, mikro plastiklerin dünya genelinde yaygın bir şekilde bulunduğunu göstermektedir. Araştırmalar, denizlerin ve okyanusların mikro plastiklerle kirlendiğini, aynı zamanda tatlı su kaynaklarının da bu plastiklerle kontamine olduğunu ortaya koymaktadır.

  Çalışmalara göre, mikro plastiklerin en yaygın kaynakları arasında plastik atıkların denizlere dökülmesi, yıkıcı doğal olaylar, plastik üretimi ve kullanımı yer almaktadır. Ayrıca, diş macunları, kozmetik ürünler ve giysiler gibi günlük yaşamda sıkça kullanılan ürünlerde bulunan plastik partiküller de mikro plastiklerin yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

 • Mikro plastikler, sucul ekosistemlerdeki organizmalara zarar verebilmektedir. Deniz canlılarının sindirim sisteminde birikerek önemli sağlık sorunlarına ve ölümlere yol açabilir.
 • Mikro plastikler insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere sahip olabilir. Su ve gıda zinciri aracılığıyla vücuda alınan bu plastikler, potansiyel olarak kanser, hormonal bozukluklar ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.
 • Mikro plastik kirliliği, su kaynaklarının ve ekosistemlerin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu nedenle, mikro plastiklerin dünya genelinde yaygın olduğu bu sorunun çözülmesi için acil önlemler alınması gerekmektedir.
 • Mikro Plastiklerin Yaygın Kaynakları
  Plastik atıkların denizlere dökülmesi
  Yıkıcı doğal olaylar
  Plastik üretimi ve kullanımı
  Günlük kullanımda olan ürünlerdeki plastik partiküller

  Mikro plastiklerin dünya genelindeki yaygınlığı, çevre ve sağlık açısından endişe verici bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu plastiklerin yayılmasının önüne geçmek için atıkların doğru şekilde yönetilmesi, plastik üretimi ve tüketiminin azaltılması, geri dönüşüm sistemlerinin etkin kullanılması gibi önlemler alınmalıdır. Bunun yanı sıra, plastik alternatifleri ve mikro plastiklerin geri dönüştürülmesi konusunda daha fazla araştırma ve teknolojik gelişmelere ihtiyaç duyulmaktadır.

  Yorum bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Scroll to Top