egzoz emisyon ölçümü

egzoz emisyon ölçümü….


Egzoz emisyon ölçümü, araçların egzoz gazlarının analiz edilerek çevreye yaydığı zararlı maddelerin tespit edilmesini sağlayan bir test yöntemidir. Bu test sayesinde araçların çevreye olan etkisi ölçülerek, emisyon değerlerinin belirlenmesi ve kontrol altında tutulması amaçlanır. Egzoz emisyon ölçümü, çevre koruma ve hava kalitesi açısından son derece önemlidir. Bu yazımızda egzoz emisyon ölçümü ile ilgili detayları ve önemli bilgileri bulabilirsiniz.

Egzoz Emisyon Ölçümü Nedir?

Egzoz emisyon ölçümü, bir aracın egzoz gazlarının atmosfere salınan emisyon seviyelerini değerlendirmek için yapılan bir testtir. Bu test, aracın egzoz sisinden salınan zararlı gazların miktarını ölçerek, çevreye olan etkisini belirlemeyi amaçlar. Egzoz emisyon ölçümü, araçların çevre dostu olmasını sağlamak ve hava kalitesini korumak için önemli bir adımdır.

Bir araçta yapılan egzoz emisyon ölçümü, motorda meydana gelen yanma süreci sonucunda açığa çıkan gazların miktarını ve bileşimini kontrol eder. Bu test, araçların egzoz sisteminin sağlığını ve çalışma performansını değerlendirerek, çevreye yayılan kirleticilerin miktarını belirler. Test sonuçları, aracın egzoz emisyon standartlarına uygun olup olmadığını gösterir ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olur.

Egzoz emisyon ölçümü genellikle özel test istasyonlarında yapılmaktadır. Bu testler, genellikle egzoz gazlarının içindeki karbon monoksit, hidrokarbonlar, azot oksitler gibi zararlı bileşiklerin miktarını ölçer. Test sırasında, aracın egzozundan alınan numuneler, özel cihazlar kullanılarak analiz edilir ve sonuçlar raporlanır. Bu raporlar, araç sahiplerine egzoz emisyon seviyeleri hakkında bilgi verir ve gerektiğinde bakım veya onarımların yapılmasını sağlar.

 • Egzoz emisyon ölçümü, çevre koruma ve hava kirliliğinin azaltılması için önemlidir.
 • Bu test, araçların egzoz emisyon standartlarına uygun olduğunu gösterir.
 • Egzoz emisyon ölçümü, özel test istasyonlarında yapılan bir prosedürdür.
Egzoz Emisyonu İncelemek Üzere Parametreler
Carbon Monoksit (CO) Egzoz gazlarındaki CO miktarı
Hidrokarbonlar (HC) Egzoz gazlarındaki HC miktarı
Azot Oksitler (NOx) Egzoz gazlarındaki NOx miktarı

Egzoz Emisyon Ölçümü Neden Önemlidir?

Egzoz emisyon ölçümü, otomobillerin egzoz gazlarının atmosfere yayılan zararlı bileşenlerinin miktarını ölçen bir test işlemidir. Bu test, çevresel etkilerin azaltılması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Egzoz emisyon ölçümü, araçların çevreye saldığı zararlı gazların kontrol altına alınması için önemlidir. Bu ölçüm, araçların egzoz emisyon değerlerini belirleyerek, çevreye saldıkları zararı minimize etmek amacıyla yapılan bir denetimdir. Egzoz emisyon ölçümü, hem araçların çevre dostu olup olmadığını tespit etmek için hem de araçların güvenli ve sağlıklı bir şekilde trafiğe çıkmasını sağlamak amacıyla yapılır.

Egzoz emisyon ölçümü neden önemlidir? İlk olarak, bu ölçüm sayesinde araçların çevreye saldıkları zararlı gazların miktarı tespit edilebilir. Bu, hava kirliliğinin önlenmesine ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Ayrıca, egzoz emisyonu kontrolü, egzoz sistemine yönelik olası arızaların erken tespit edilmesini sağlar. Aracın egzoz sistemi sağlıklı çalıştığı sürece, yakıt verimliliği artar ve aracın performansı iyileşir. Bunun yanı sıra, egzoz emisyon ölçümü, araçlardaki emisyon kontrol sistemlerinin etkinliğini test etmek için de kullanılır. Bu şekilde, araçların zararlı gaz salınımının sınırlar içinde kalması sağlanır.

Egzoz emisyon ölçümü, çevresel etkilerin azaltılması ve hava kirliliğinin kontrol altına alınması için önemli bir testtir. Bu test sayesinde araçların çıkardığı zararlı gaz miktarı tespit edilerek, çevrenin korunması sağlanır. Ayrıca, araç sahipleri için de büyük bir avantajdır çünkü egzoz emisyon ölçümü, aracın performansı ve yakıt verimliliği hakkında bilgi verir. Bu bilgiler doğrultusunda gerekli bakımlar yapılabilir ve aracın ömrü uzatılabilir. Egzoz emisyon ölçümü, araçların daha çevre dostu olmasını sağlar ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulmasına katkıda bulunur.

Egzoz Emisyon Testi Nasıl Yapılır?

Bir otomobilin egzoz emisyonu, aracın egzozundan atmosfere saldığı zararlı gazların miktarını ifade eder. Egzoz emisyonu ölçümü, bu zararlı gazların düzeyini belirlemek için yapılan bir testtir.

Egzoz emisyon testi, genellikle çevre koruma ve hava kirliliği önleme amaçlarıyla yapılır. Bu test, aracın egzozundan çıkan gazlardaki zararlı bileşiklerin miktarını kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir.

Egzoz emisyon testi yapılırken, araç egzozundan örnek alınır ve alınan örneğin içindeki gaz bileşikleri analiz edilir. Bu analiz sonucunda, aracın egzoz emisyon seviyesi tespit edilir ve belirli bir standartla karşılaştırılır.

Egzoz Emisyon Testi Aşamaları
1. Araç Hazırlığı
2. Ölçüm Cihazının Hazırlanması
3. Testin Uygulanması
4. Sonuçların Değerlendirilmesi

Egzoz emisyon testi yapılırken, aşağıdaki parametreler incelenir:

 1. Partikül Madde Ölçümü: Araç egzozundan atmosfere yayılan partikül madde miktarı ölçülür.
 2. Karbonmonoksit (CO) Ölçümü: Araç egzozundan atmosfere salınan karbonmonoksit gazı miktarı belirlenir.
 3. Hidrokarbon (HC) Ölçümü: Araç egzozundan atmosfere yayılan hidrokarbon gazlarının miktarı tespit edilir.
 4. Azot Oksit (NOx) Ölçümü: Araç egzozundan atmosfere salınan azot oksit gazı miktarı ölçülür.

Egzoz emisyon testi, özellikle sıkı çevre yasalarına ve kontrol standartlarına sahip ülkelerde önemlidir. Bu test, araçların egzoz emisyon seviyelerini kontrol ederek hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olur.

Egzoz Emisyon Ölçümü Hangi Parametreleri İncelemektedir?

Egzoz emisyon ölçümü, araçların egzoz gazlarının atmosfere salınan zararlı bileşenlerini belirlemek için yapılan bir testtir. Bu test, araçların çevreye olan etkisini değerlendirmek ve emisyon standartlarına uygunluklarını kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilir.

Egzoz emisyon ölçümü yapılırken, birkaç parametre dikkate alınır. Bunlar:

 • Karbon monoksit (CO): Egzoz gazında bulunan karbon monoksit, insan sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturan bir zehirdir. Bu parametre, aracın yakıtın tam olarak yanıp yanmadığını gösterir.
 • Hidrokarbonlar (HC): Egzoz gazında bulunan hidrokarbonlar, atmosferdeki ozon tabakasına zarar veren ve hava kirliliğine neden olan bileşiklerdir. Bu parametre, aracın yakıtın tam olarak yanıp yanmadığını ve yakıt buharlaşmasının düzgün olup olmadığını gösterir.
 • Azot oksitler (NOx): Egzoz gazında bulunan azot oksitler, hava kirliliğine ve asit yağmurlarına neden olan bileşiklerdir. Bu parametre, aracın motor sıcaklığı ve yanma kontrolü hakkında bilgi verir.
 • Karbon dioksit (CO2): Egzoz gazında bulunan karbon dioksit, sera etkisiyle ilgili bir gazdır. Bu parametre, aracın yakıt verimliliğini ve sera gazı salınımını belirlemek için ölçülür.

Bu parametreler, egzoz emisyon ölçümünde genellikle değerlendirilen temel bileşenlerdir. Araçların bu parametrelerle uygunluk sağlaması, çevre dostu ve daha az kirlilik yaratan bir ulaşım sistemine katkıda bulunur.

Egzoz Emisyon Parametresi Ölçüm Birimi
Karbon Monoksit (CO) ppm (part per million)
Hidrokarbonlar (HC) ppm (part per million)
Azot Oksitler (NOx) ppm (part per million)
Karbon Dioksit (CO2) % (yüzde)

Egzoz Emisyon Ölçümü Hangi Araçlarda Yapılmalıdır?

Egzoz emisyon ölçme, bir aracın egzoz gazlarındaki emisyon miktarını belirlemek için yapılan bir testtir. Bu test, aracın çevreye yaydığı zararlı gazların miktarını değerlendirmek ve aracın emisyon kontrol sistemlerinin etkinliğini kontrol etmek amacıyla yapılır.

Birçok ülkede egzoz emisyon ölçümü, motorlu taşıtlardaki emisyonları kontrol etmek ve çevre kirliliğini azaltmak için düzenli olarak yapılması gereken bir test olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, egzoz emisyon ölçümü yaptırılması zorunludur ve belirli periyotlarla tekrarlanmalıdır.

Egzoz emisyon ölçme genellikle motorlu taşıt muayene istasyonlarında veya yetkili servislerde yapılır. Bu test, otomobiller, motosikletler, kamyonlar, otobüsler ve diğer motorlu taşıtlar gibi farklı araç türlerinde uygulanabilir. Özellikle ticari araçlar, şehir içinde ve dışında yoğun bir şekilde kullanıldığından, egzoz emisyon ölçümüne daha sık tabi tutulurlar.

Egzoz Emisyon Ölçümünün Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

Egzoz emisyon ölçümü, motorlu araçların egzoz gazlarındaki zararlı emisyon miktarını belirlemek için yapılan bir testtir. Bu test, araçların çevreye saldıkları zararlı gazların miktarını hesaplamak ve sınırları aşan araçların emisyon sistemlerini kontrol altında tutmak için önemlidir.

Egzoz emisyon ölçme sonuçları, birçok parametreyi içermektedir. Bunlar arasında aracın egzozundan çıkan gazlardaki karbon monoksit (CO), hidrokarbonlar (HC), azot oksitleri (NOx) ve partikül madde (PM) gibi maddelerin miktarı bulunmaktadır. Bu parametrelerin değerlendirilmesi, aracın motorunun ve egzoz sisteminin ne kadar verimli olduğunu belirlemek için önemlidir.

Egzoz emisyon ölçme sonuçları genellikle sayılarla ifade edilir ve belirli bir sınır değerine göre karşılaştırılır. Örneğin, CO ve HC için sınır değerleri belirlenirken, NOx ve PM için farklı sınır değerleri kullanılır. Bu sınır değerlerine göre aracın emisyon değerleri kabul edilebilir veya kabul edilemez olarak değerlendirilir.

 • Egzoz emisyon ölçümü sonuçları nasıl değerlendirilir?

Egzoz emisyon ölçme sonuçlarına dayanarak aracın emisyon değerleri, belirlenen sınır değerlerinin altında veya üstünde olabilir. Eğer aracın emisyon değerleri sınır değerlerinin altındaysa, bu durumda aracın emisyon sistemi iyi çalışıyor demektir ve çevre açısından daha dostudur. Ancak, eğer emisyon değerleri sınır değerlerini aşıyorsa, aracın motorunda veya egzoz sisteminde bir sorun olabilir ve onarım veya bakım gerektirebilir.

Emisyon Parametresi Sınır Değeri Araçtan Ölçülen Değer Değerlendirme
CO 0.5% (5000 ppm) 0.3% (3000 ppm) Kabul Edilebilir
HC 100 ppm 120 ppm Kabul Edilebilir
NOx 0.08 g/km 0.1 g/km Kabul Edilemez
PM 4.5 mg/km 3 mg/km Kabul Edilebilir

Egzoz Emisyon Ölçümü Sırasında Kullanılan Cihazlar Nelerdir?

Egzoz emisyon ölçme , bir aracın egzozundan çıkan gazların miktarını ve türünü tespit etmek için yapılan bir test sürecidir. Bu test, özellikle çevre kirliliğini önlemek amacıyla düzenli olarak yapılması gereken bir prosedürdür.

Egzoz çıkış ölçümü sırasında kullanılan cihazlar, hassas ölçümleri gerçekleştirmek ve sonuçları doğru bir şekilde değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu cihazlar genellikle emisyon gazlarının miktarını ve bileşimini analiz etme yeteneğine sahip olan özel cihazlardır.

Bu testler için kullanılan bazı yaygın cihazlar şunlardır:

Cihaz Adı Özellikleri
Egzoz Gaz Analiz Cihazı Motor egzozundan çıkan gazların miktarını ve bileşimini ölçer.
OBD Test Cihazı Araçtaki OBD sisteminin çalışmasını kontrol eder ve hata kodlarını tespit eder.
Emisyon Smoke Test Cihazı Egzozdan çıkan duman miktarını ve yoğunluğunu ölçer.
Hızlı Gaz Analiz Cihazı Motorun performansını değerlendirmek için hızlı gaz analizleri yapar.

Bu cihazlar, egzoz emisyon ölçümü sırasında kullanılan temel araçlardır. Testlerin doğru bir şekilde yapılabilmesi ve sonuçların güvenilir olabilmesi için bu cihazların kalibre edilmiş olması önemlidir. Ayrıca, testlerin yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi ve belirlenen kurallara uyulması da büyük önem taşır.

Egzoz Emisyonu Düşürmenin Yolları Nelerdir?

Egzoz emisyonu, motorlu araçların egzoz gazlarından atmosfere salınan zararlı bileşikleri ve kirleticileri ifade eder. Bu kirleticiler, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir ve insan sağlığını tehdit edebilir. Dolayısıyla, egzoz emisyonunu kontrol altına almak ve düşürmek oldukça önemlidir.

Egzoz emisyonunu düşürmenin birçok yolu vardır. Bunlardan ilki, araçların yakıt tüketimini ve emisyonunu azaltmak için motorun optimize edilmesidir. Motor ayarlarının doğru şekilde yapılması, daha düşük yakıt tüketimi ve daha az emisyon sağlayabilir. Ayrıca, yüksek verimli motorlar ve alternatif yakıtların kullanılması da egzoz emisyonunu azaltmada etkili olabilir.

Bununla birlikte, egzoz sisteminin doğru şekilde tasarlanması ve bakımı da önemlidir. Egzoz sistemindeki filtrenin, katalitik konvertörün ve egzoz borusunun düzgün çalışması emisyon seviyelerini düşürebilir. Regüle edilebilir egzoz valfleri de emisyon kontrolünde kullanılan bir diğer yöntemdir.

 • Motor ayarlarının optimize edilmesi
 • Yüksek verimli motorlar kullanılması
 • Alternatif yakıtların kullanılması
Egzoz Emisyonunu Düşürme Yolları
Motor ayarlarının optimize edilmesi
Yüksek verimli motorlar kullanılması
Alternatif yakıtların kullanılması

Egzoz Emisyonu Testi Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Egzoz emisyonu testi, araçların egzoz gazlarının çevreye yaydığı zararlı gaz miktarını ölçen bir testtir. Bu test, araçların çevreye olan etkisini değerlendirmek ve emisyon düzeylerini kontrol altında tutmak amacıyla yapılmaktadır.

Egzoz çıkış testi, özellikle araçların düzenli olarak bakım ve kontrol edildiği periyotlarla yapılmalıdır. Genellikle yeni araçlarda ilk test, aracın trafiğe çıktığı tarih itibariyle son teslim tarihinden önce gerçekleştirilir ve bu tarihler araç sahibi tarafından takip edilerek test zamanları belirlenir.

Bununla birlikte, araçların egzoz emisyon testleri, genellikle aracın kilometresine, yaşına ve kullanım koşullarına bağlı olarak belirli periyotlarla tekrarlanmalıdır. Örneğin, bir aracın egzoz emisyon testi yılda bir kez yapılabilirken, ticari araçlar gibi yoğun kullanılan araçlar daha sık bir şekilde test edilmelidir. Test sıklığı, yerel ve ulusal düzenlemelere tabi olarak değişebilir.

 • Egzoz emisyon testi, egzoz emisyon ölçümüne dayanır.
 • Test sonuçları, araç sahibine emisyon düzeyleri hakkında bilgi sağlar.
 • Egzoz emisyonunun belirli sınırlar içinde tutulması, hava kalitesini ve çevre sağlığını korumak için önemlidir.
Egzoz Emisyon Testi Yapılma Sıklıkları
Yeni araçlar İlk teslim tarihinden önce
Binek araçlar Yılda bir kez
Ticari araçlar Aylık veya dönemsel
Esaslı işleme tabi araçlar Periyodik muayene ile birlikte

Egzoz çıkış testi düzenli olarak yapıldığında, araçların çevreye olan etkisi kontrol altında tutulur ve araç sahipleri olası emisyon sorunlarını daha erken tespit edebilir. Bu da hem hava kalitesinin korunmasına hem de araçların performansının optimize edilmesine yardımcı olur.

Egzoz Emisyon Ölçümü İçin Hangi Kurallara Uyulmalıdır?

Egzoz emisyon ölçme , bir aracın egzozundan çıkan gazların içerdiği zararlı maddelerin miktarını belirlemek için yapılan bir testtir. Bu test, araçların çevreye olan etkisini değerlendirmek ve emisyon düzeylerini kontrol etmek için önemlidir.

Egzoz çıkış ölçümü yapılırken belli kurallara uyulması gerekmektedir. Öncelikle, testi yapan personelin yetkilendirilmiş bir yerde çalışması önemlidir. Ayrıca test yapılacak aracın motoru çalışırken ve ısınmışken olması gerekmektedir.

Test sırasında kullanılan cihazlar da belirli standartlara uygun olmalıdır. Örneğin, emisyon analizörü doğru ve güvenilir sonuçlar vermek için kalibre edilmeli ve düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Bunun yanı sıra, testin gerçekleştirildiği yerin de belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. İyi bir havalandırma, güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

 • Bu kurallara uyulmaması durumunda, egzoz emisyon ölçümü sonuçları hatalı olabilir ve aracın gerçek emisyon düzeyi hakkında yanıltıcı bilgiler verilebilir. Bu da çevre kirliliği ve hava kalitesi sorunlarının daha da artmasına neden olabilir.
Kurallar Açıklama
Personel Yetkilendirilmesi Egzoz emisyon ölçümü yapacak personel yetkilendirilmiş olmalıdır.
Test Sırasında Motor Durumu Egzoz emisyon ölçümü yapılacak aracın motoru çalışırken ve ısınmışken olmalıdır.
Cihaz Standartları Kullanılan cihazların belirli standartlara uygun olması gerekmektedir.
Çalışma Ortamı Egzoz emisyon ölçümü yapılacak yerin uygun havalandırmaya sahip olması önemlidir.

Egzoz Emisyonu Testi Yapan Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

Egzoz emisyonu testi, motorlu taşıtların egzoz emisyon miktarını ölçmek için yapılan bir testtir. Bu test, araçların çevreye saldığı zararlı gazların miktarını belirlemek ve kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilir. Türkiye’de egzoz emisyonu testi yapan birçok yetkili kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, Bakanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde test sürecini yürütmektedir.

Egzoz emisyonu testi yapan yetkili kuruluşlar, çeşitli türden araçlara emisyon ölçümü yapabilen profesyonel ekipmana sahiptir. Bu kuruluşlar, önceden belirlenmiş standartlara göre testleri gerçekleştirir ve sonuçları raporlar halinde sunar. Ülkemizdeki egzoz emisyonu testi yapan bazı yetkili kuruluşlar şunlardır:

 • Devlet Demiryolları (TCDD) – Türkiye’nin demiryolu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren bu kuruluş, egzoz emisyonu testi hizmeti vermektedir.
 • Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÖHO) – Ülkemizdeki otobüs işletmelerinin bulunduğu bölgelerde egzoz emisyonu testi yapmaktadır.
 • Özel Yetkili Servisler – Otomobil ve kamyon gibi bireysel ve ticari araçlar için egzoz emisyonu testi yapmak üzere özel olarak yetkilendirilmiş servisler bulunmaktadır.

Egzoz emisyonu testi yaptırmak isteyen araç sahipleri, bu yetkili kuruluşlara başvurarak randevu alabilir veya gerekli belgelerle direkt olarak test merkezine gelebilirler. Bu testlerin düzenli olarak yapılması çevre ve ulaşım güvenliği açısından önemlidir. Egzoz emisyonu testi yaptırmak, araçların daha çevreci ve sağlıklı olmasını sağlar ve hava kalitesini korumaya yardımcı olur.

Egzoz Emisyon Ölçümü Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Egzoz emisyon ölçme , araçların egzoz gazlarının içerdikleri zararlı maddelerin miktarını belirlemek için yapılan bir testtir. Bu testte, aracın egzozundan dışarı salınan gazlar analiz edilerek emisyon değerleri ölçülmektedir. Peki, bu test hakkında sıkça sorulan sorular nelerdir?

Soru 1: Egzoz emisyon ölçümü neden yapılmalıdır?

Egzoz emisyon ölçme , çevre sağlığı açısından son derece önemlidir. Araçların egzozundan çıkan zararlı emisyonlar, hava kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, araçların düzenli olarak egzoz emisyon testinden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, egzoz emisyonunu kontrol etmek, yakıt tüketimini ve motor performansını da optimize etmek için önemlidir.

Soru 2: Egzoz emisyon testi nasıl yapılır?

Egzoz emisyon testi, özel cihazlar kullanılarak gerçekleştirilir. Test sırasında aracın egzozundan alınan gaz örneği, analiz cihazına aktarılır ve burada emisyon değerleri ölçülür. Bu test, genellikle araç muayenelerinde veya periyodik bakımlarda yapılmaktadır. Test süresi genellikle birkaç dakika sürer ve araç sürücüsü için oldukça kolay bir işlem olarak değerlendirilir.

Soru 3: Egzoz emisyon ölçümü sonuçları nasıl değerlendirilir?

Egzoz emisyon ölçme sonuçları, genellikle belirli emisyon standartlarına göre değerlendirilir. Bu standartlara göre araçların belirli gazların emisyon miktarlarına uygun olması gerekmektedir. Eğer araç bu standartları karşılamıyorsa, egzoz emisyonu düşürmek için gerekli önlemler alınması gerekmektedir. Bu önlemler, aracın bakımı veya parça değişimi gibi işlemleri içerebilir.

 • Özetle
Soru Cevap
Egzoz emisyon ölçümü neden yapılmalıdır? Çevre sağlığı açısından önemlidir ve yakıt tüketimini optimize eder.
Egzoz emisyon testi nasıl yapılır? Özel cihazlar kullanılarak gerçekleştirilir.
Egzoz emisyon ölçümü sonuçları nasıl değerlendirilir? Belirli emisyon standartlarına göre değerlendirilir.

Egzoz emisyon ölçümü, çevrenin korunması ve araçların performansının optimize edilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu testin düzenli olarak yapılması, hem çevreye hem de araç sahiplerine büyük faydalar sağlamaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top