Mobbing


Mobbing Nedir?

Mobbing, birçok kişinin iş hayatında karşılaştığı ancak çoğunlukla farkında olmadığı bir sorundur. İşyerinde sürekli olarak bir çalışanın tecrit edilmesi, aşağılanması veya hedef gösterilmesi gibi davranışlarla kendini gösteren mobbing, ciddi psikolojik ve fiziksel etkilere neden olabilir. İş performansını olumsuz etkileyen mobbing, aynı zamanda bireyin kişisel hayatını da alt üst edebilir. Ancak mobbinge karşı korunma ve başa çıkma yöntemleri ile bu sorunla etkin bir şekilde mücadele etmek mümkündür. Bu yazıda mobbingin tanımı, etkileri, iş performansına olan etkileri, kişisel hayata olan etkileri, belirtileri, yasal boyutu, mobbinge karşı korunma yöntemleri ve destek kuruluşları hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Mobbing Nedir?

Mobbing (psikolojik taciz), çalışma ortamında bir kişinin ya da grup tarafından sistematik olarak hedef alınması, taciz edilmesi ve dışlanması durumudur. Mobbing, bireyin fiziksel veya sözlü saldırılara maruz kaldığı bir durumu ifade etmektedir. Bu saldırıların amacı, kişinin güvenliğini, itibarını ve psikolojik olarak sağlığını olumsuz etkilemektir.

Mobbing, mağdurun sürekli stres altında kalmasına ve iş performansının düşmesine neden olabilir. Psikolojik tacizle karşı karşıya kalan kişilerde anksiyete, depresyon, uyku bozuklukları gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca, mobbinge maruz kalan kişiler fiziksel sağlık sorunlarıyla da karşılaşabilirler. Yüksek tansiyon, mide rahatsızlıkları, baş ağrısı gibi sağlık sorunları mobbingin fiziksel etkileri arasında yer almaktadır.

Mobbing, iş performansını olumsuz etkileyerek şirketlerin verimliliğini düşürebilir. Mobbinge maruz kalan kişiler genellikle motivasyon kaybı yaşarlar ve çalışma isteklerini kaybederler. Bunun sonucunda, işten geç ayrılma, işe geç gelme, işi tamamlamada zorluklar gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Mobbing, çalışanların arasındaki işbirliğini ve iletişimi de olumsuz etkileyerek şirket içi ilişkileri bozabilir.

 • Mobbingin Psikolojik Etkileri:
 • Mobbingin Fiziksel Etkileri:
 • Mobbingin İş Performansına Etkileri: Mobbingin Kişisel Hayata Etkileri:
  Motivasyon kaybı Sosyal izolasyon
  İşten geç ayrılma Aile sorunları
  Performans düşüklüğü Uyku bozuklukları
  Kalite ve hata sorunları Depresyon

  Mobbingin Psikolojik Etkileri

  Mobbing, Türkçede “azarlama” veya “kabadayılık” olarak da bilinen ve çalışanlar arasında zorbalık olarak tanımlanan bir olgudur. Mobbingin psikolojik etkileri oldukça ciddi ve zararlıdır. Mobbinge maruz kalan kişilerde stres, kaygı, depresyon gibi psikolojik sorunlar görülebilir.

  Bu sürekli ve tekrarlayan zorbalık, mağdurlarda öz saygı eksikliği, düşük özgüven, suçluluk duygusu gibi duygusal sorunlar yaratabilir. Mobbingin uzun süre devam etmesi durumunda, mağdurlar intihar düşünceleriyle bile karşılaşabilirler.

  Mobbinge maruz kalan kişilerde ayrıca uyku bozuklukları, konsantrasyon problemleri ve iş performansında düşüş gibi fiziksel etkiler de gözlemlenebilir. Bu durum, kişinin iş hayatı ve sosyal ilişkileri üzerinde olumsuz bir etki yaratarak yaşam kalitesini düşürebilir.

 • Aşağıdaki tabloda, mobbingin psikolojik etkilerini daha iyi anlamak için bazı belirtileri bulabilirsiniz:
 • Belirtiler Açıklama
  İçe kapanma Mağdur, sosyal aktivitelerden kaçınarak kendini izole edebilir.
  İrritabilite Mağdur, sürekli olarak gergin ve sinirli hissedebilir.
  Duygusal istikrarsızlık Mağdur, aniden ağlama krizleri yaşayabilir ve duygusal dalgalanmalar gösterebilir.

  Mobbingin Fiziksel Etkileri

  Mobbingin fiziksel etkileri, bireyin beden sağlığına verdiği zararları ve ortaya çıkan semptomları ifade eder. Bu tür mobbing davranışları, mağdurlarda çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir ve genellikle uzun vadeli etkileri olabilir. Mobbing nedeniyle maruz kalan kişilerde kronik baş ağrısı, uyku bozukluğu, sindirim problemleri gibi fiziksel belirtiler ortaya çıkabilir. Ayrıca, mobbinge maruz kalan bireylerde stres seviyeleri artar ve bu da kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarının riskini artırabilir.

  Mobbingin fiziksel etkileri arasında, mağdurların bağışıklık sisteminin zayıflaması da bulunmaktadır. Sürekli stres altında olmak, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını engelleyebilir ve bireyleri enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirebilir. Ayrıca, mobbinge maruz kalan kişilerde kas ağrısı, kas gerilimi, sırt ve boyun ağrıları gibi fiziksel şikayetler de sıkça görülebilir.

  Mobbingin fiziksel etkileri arasında iş kaybı da yer alabilir. Stresin ve psikolojik baskının yanı sıra, mobbinge maruz kalma durumu, hastalık izni veya işe gitmeme gibi nedenlerle iş performansını olumsuz etkileyebilir. Bu da işverenin, mobbinge maruz kalan kişiyi işten çıkarmasına veya terfi etmemesine neden olabilir. Mobbingin fiziksel etkileri, bireyin iş hayatında devam eden bir döngüye yol açabilir ve mağdurları ciddi şekilde etkileyebilir.

  Mobbingin İş Performansına Etkileri

  Mobbing, birçok çalışanın karşılaştığı bir sorundur ve iş performansına ciddi etkileri olabilir. Mobbing, bir kişiye sürekli olarak saldırganlık, taciz veya aşağılama gibi davranışların maruz bırakılmasını içerir. Bu durum, çalışanların motivasyonunu düşürerek, iş performansları üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.

  Mobbinge maruz kalan bir çalışan, işyerinde sürekli stres altında olabilir. Bu durum, odaklanma sorunlarına ve dikkat dağınıklığına neden olabilir. Ayrıca, mobbing yaşayan çalışanlar genellikle kendilerine olan güvenlerini kaybederler ve bu da iş performanslarının düşmesine yol açabilir.

  Mobbingin iş performansına etkileri arasında sürekli olarak işe geç kalma veya işi tamamlama konusunda zorluklar yaşama gibi davranışlar da vardır. Mobbing, çalışanların motivasyonunu düşürerek, işlerine olan ilgilerini azaltabilir ve bu da performanslarının düşmesine yol açabilir.

  Mobbingin İş Performansına Etkileri:
 • Stres ve motivasyon düşüklüğü
 • Odaklanma sorunları ve dikkat dağınıklığı
 • Güven kaybı ve azalan iş performansı
 • Geç kalmalar ve işi tamamlama zorlukları
 • Genel olarak, mobbing çalışanların iş performansını olumsuz etkileyebilir ve bir işyerinde sağlıklı bir çalışma ortamının oluşmasını engelleyebilir. Bu nedenle, mobbingin önlenmesi ve çalışanların desteklenmesi büyük önem taşır. İşverenlerin ve çalışanların mobbinge karşı bilinçlenmesi ve bu konuda adımlar atması gerekmektedir.

  Mobbingin Kişisel Hayata Etkileri

  Mobbingin kişisel hayata etkileri, birçok insanın çalışma ortamında karşılaştığı bir sorundur. Mobbing, bir kişinin sürekli olarak taciz, aşağılama veya hor görülmeye maruz kalması durumudur. Bu durumun iş hayatına olan etkileri kadar kişisel hayata olan etkileri de oldukça önemlidir.

  Mobbingin kişisel hayata olan etkileri, bireyin psikolojik ve fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Sürekli stres altında olmak, kaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Bireyin özgüveni azalır ve kendine olan güveni sarsılır. Bu durum, kişinin sosyal ilişkilerini de etkileyebilir ve kişinin çevresinden uzaklaşmasına neden olabilir.

  Mobbingin kişisel hayata etkileri sadece psikolojik sorunlarla sınırlı kalmaz, aynı zamanda fiziksel sağlık sorunlarına da yol açabilir. Sürekli stres altında olmak, uyku düzeninin bozulmasına ve yorgunluğa neden olabilir. Mobbinge maruz kalan kişilerde baş ağrısı, mide sorunları ve kas ağrıları gibi fiziksel belirtiler de sık görülür.

 • Mobbingin kişisel hayata etkileri ile başa çıkmak için önemli adımlar atılabilir. Öncelikle, mobbinge maruz kalan kişinin durumu kabullenmesi ve destek araması önemlidir. Psikolojik destek almak, kişinin bu zorlu süreci atlatmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, günlük rutinlere dikkat etmek, sağlıklı beslenmek ve spor yapmak da kişinin enerjisini artırabilir.
 • Belirtiler Tedavi Yolları
  Fiziksel belirtiler (baş ağrısı, mide sorunları, kas ağrıları) Günlük rutinlere dikkat etmek, sağlıklı beslenmek, düzenli spor yapmak
  Psikolojik sorunlar (kaygı, depresyon, özgüven kaybı) Psikolojik destek almak, terapi görmek, motivasyon artırıcı aktiviteler yapmak
  Sosyal ilişkilerde zorluklar Aile ve dost desteği almak, sosyal aktivitelere katılmak

  Mobbinge Karşı Nasıl Korunulur?

  Mobbing işyerinde yaşanan psikolojik taciz durumunu ifade eder. Mobbing, çalışanların sürekli olarak saldırı, zorbalık ve haksız muameleye maruz kalması anlamına gelir. Bu durum, mağdurlarda ciddi psikolojik etkiler yaratabilir ve iş performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Mobbinge karşı nasıl korunulacağı konusu bu yazımızda ele alınacak.

  Mobbinge karşı korunma yöntemleri arasında en önemli adımlardan biri, olayı doğru bir şekilde tanımlamak ve kabul etmektir. Mobbing, genellikle sürekli tekrar eden ve öznel bir şekilde algılanan bir davranış şeklidir. Eğer sürekli olarak haksız muameleye maruz kalıyorsanız ve bu durum size psikolojik sıkıntılar yaşatıyorsa, bunu bir mobbing olarak tanımlayabilirsiniz.

  Mobbinge karşı korunmanın bir diğer etkili yolu, güçlü bir destek ağı oluşturmaktır. İş yerinde haksız muameleye uğruyorsanız, bu durumu aileniz, dostlarınız veya meslektaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Onların desteği ve empatik yaklaşımı sizi daha güçlü hissettirecektir. Ayrıca, mobbingle mücadele etmek amacıyla kurulmuş olan destek kuruluşlarından yardım alabilirsiniz.

  Mobbingin Yasal Boyutu

  Mobbingin yasal boyutu, birçok kişi için oldukça önemli bir konudur. Çünkü mobbing, işyerinde karşılaşılan taciz, saldırı ve ayrımcılık gibi durumlarla ilgilidir ve bu tür davranışlar yasalara aykırıdır.

  Mobbingin yasal olarak tanımı, bir kişinin veya bir grubun, sürekli ve tekrarlayıcı olarak bir çalışana veya çalışanlara yönelik saldırgan ve kasıtlı davranışlar sergilemesidir. Bu davranışlar, kişinin psikolojik veya fiziksel sağlığını etkileyebilir ve genellikle hedeflenen kişinin iş performansını olumsuz yönde etkiler.

  Mobbing eylemi, birçok ülkede yasalarla koruma altına alınmıştır. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, mobbing mağdurlarının haklarını savunmaya yönelik çeşitli yasalar ve düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yasaların amacı, çalışanları mobbinge karşı korumak ve mobbing mağdurlarına haklarını iade etmektir.

 • Birçok ülkede, mobbingin yasal olarak tanınabilmesi için bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu kriterler genellikle mobbingin sürekli, tekrarlayıcı ve kasıtlı olması gerektiğini belirtir. Ayrıca, mobbingin kişinin iş performansını etkileyip etkilemediği, psikolojik veya fiziksel sağlığını nasıl etkilediği gibi faktörler de dikkate alınır.
 • Mobbingin şiddeti ve süresi de yasal olarak değerlendirme açısından önemlidir. Bazı ülkelerde, mobbingin belirli bir süre boyunca devam etmesi ve şiddetli olması gerekmektedir. Bu tür durumlar, yasalar tarafından daha ciddi bir şekilde ele alınır ve daha sert cezalar öngörülebilir.
 • Yasal Haklar Mobbing Mağdurları İçin Yasal Haklar
  1. İş yerinde eşitlik ve adalet ilkesine sahip olma hakkı Mobbing mağdurlarının eşitlik ve adalet ilkesine uygun şekilde değerlendirilmesi ve korunması gerekmektedir.
  2. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı hakkı Mobbing mağdurlarının güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmaları hakkıdır. İşverenler bu konuda önlemler almak ve mobbinge karşı önleyici tedbirler uygulamak zorundadır.
  3. İş sözleşmesine uygun şekilde çalışma hakkı Mobbing mağdurlarının iş sözleşmesine uygun şekilde çalışmaları ve mobbinge maruz kalmanın sonucunda işlerinden olmamaları hakkıdır.

  Mobbingi Belirtileri Nelerdir?

  İş yerinde veya kişisel ilişkilerde karşılaşılan mobbing, maalesef birçok insanın maruz kaldığı bir durumdur. Mobbing, sürekli ve sistematik olarak bir kişiye yönelik kötü davranışlarla yapılan psikolojik şiddet olarak tanımlanabilir. Mobbingin belirtileri, kişinin ruh sağlığına ve yaşam kalitesine büyük ölçüde zarar verir. Bu yazıda, mobbingin belirtilerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

  1. İletişim Sorunları

  Mobbingin en belirgin belirtilerinden biri, iletişim sorunlarıdır. Mağdur kişi, sürekli olarak yalnız bırakılır, dışlanır veya taciz edilir. İletişim kopukluğu yaşanır ve mağdurun fikirleri veya düşünceleri dikkate alınmaz. Mobbinge maruz kalan bir kişi genellikle sesini duyurmakta zorlanır ve kendini ifade etme yeteneği azalır.

  2. Psikolojik Sorunlar

  Mobbingin en önemli etkilerinden biri de psikolojik sorunlardır. Mağdur kişi sürekli olarak stres altında hisseder, kaygı ve depresyon yaşar. Uykusuzluk, konsantrasyon güçlüğü ve özgüven eksikliği gibi sorunlar yaşanabilir. Mobbinge maruz kalan bir kişi kendini sürekli olarak değersiz hisseder ve motivasyonu azalır.

  3. Fiziksel Belirtiler

  Mobbingin etkisi sadece psikolojik değil, aynı zamanda fiziksel sağlık üzerinde de belirgin bir etkiye sahiptir. Sürekli olarak stres altında olan bir kişi, baş ağrısı, mide rahatsızlıkları, kas gerginlikleri gibi fiziksel sorunlarla da karşılaşabilir. Bunun yanı sıra, mobbinge maruz kalan bir kişi bağışıklık sistemi zayıflayabilir ve sık sık hastalanabilir.

  Mobbingin belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve her durumda aynı olmayabilir. Ancak, iletişim sorunları, psikolojik sorunlar ve fiziksel belirtiler genellikle mobbinge maruz kalan kişilerde gözlemlenen ortak belirtilerdir. Mobbingin farkında olmak ve etkilerini anlamak, mağdurlara yardımcı olmak için önemlidir.

  Mobbingle Başa Çıkma Yolları

  Mobbing, işyerindeki kişilerin bir kişiye karşı sistematik olarak kötü davranışlarda bulunduğu bir durumdur. Bu durum, kişinin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ancak, mobbinge maruz kalanlar için bazı etkili başa çıkma yöntemleri bulunmaktadır.

  1. Destek Ara

  Mobbingle başa çıkmak, tek başına zor olabilir. Bu nedenle, mobbinge maruz kalan kişinin bir destek ağı oluşturması önemlidir. Aile üyeleri, arkadaşlar, iş arkadaşları veya bir danışman gibi kişilerle konuşmak, duygusal destek sağlayabilir. Bu destek ağı, kişinin güçlenmesine ve mobbinge karşı koymasına yardımcı olabilir.

  2. Dokumentasyon Yapın

  Mobbinge maruz kalan bir kişi, yaşadığı olayları doğru bir şekilde belgelemelidir. Olayların ne zaman, ne şekilde ve hangi kişiler tarafından gerçekleştirildiği kaydedilmelidir. Bu belgeler, mobbingin kanıtı olarak kullanılabilir ve hukuki sürecin yönünü belirlemektedir.

  3. Kendinize Bakın

  Mobbingle başa çıkmak, stresli bir süreç olabilir. Bu nedenle, mobbinge maruz kalan kişilerin kendilerine iyi bakmaları önemlidir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapma, uyku düzenine riayet etme ve stresle başa çıkmak için gevşeme tekniklerini kullanma gibi davranışlar, kişinin fiziksel ve psikolojik sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

  Bu başa çıkma yöntemleri, mobbinge maruz kalan kişilerin durumuyla baş etmelerine yardımcı olabilir. Ancak, mobbingin yoğun veya uzun süreli olduğu durumlarda, profesyonel yardım almak da önemlidir. Bir psikolog veya danışman, kişiye psikolojik destek sağlayabilir ve daha etkili başa çıkma stratejileri geliştirmesinde yardımcı olabilir.

  İşyerinde Mobbing Örnekleri

  İşyerinde mobbing, çalışanlar arasında yaşanan psikolojik şiddetin ve tacizin bir türüdür. Bu durum, çalışma ortamında sürekli olarak bireyi aşağılayan, küçümseyen, tehdit eden veya dışlayan davranışlarla kendini gösterir. Mobbing, sağlığı ve çalışma performansını olumsuz etkileyebilir ve mağdurları, moral bozukluğu, stres, depresyon gibi birçok psikolojik etkiye maruz bırakabilir.

  1. Sözel İletişimde Mobbing: İşyerinde mobbingin en yaygın örneklerinden biri sözel iletişimde gerçekleşir. Bu tür mobbinge genellikle sürekli alay etme, hakaret etme, küfür etme, dedikodu yapma gibi davranışlar eşlik eder. Bir çalışanın sürekli olarak eleştirilmesi veya aşağılanması, onun psikolojik olarak baskı altına alınmasına neden olabilir.

  2. Sosyal İlişkilerde Mobbing: İşyerindeki sosyal ilişkilerde gerçekleşen mobbing örnekleri, çalışanların dışlanması veya grup içinde marjinalleştirilmesi şeklinde ortaya çıkabilir. Örneğin, bir çalışanın diğer çalışanlar tarafından sürekli olarak dışlanması veya bilgi paylaşımından ve iş kararlarından bilinçli olarak dışlanması, mobbingin sosyal ilişkilerdeki yönünü yansıtabilir.

  3. İş Performansında Mobbing: Mobbing, çalışanın iş performansını olumsuz etkileyebilir. Özellikle iş yerindeki yetkililer veya yöneticiler tarafından sürekli olarak hedef alınma, projelerin başarısız olması veya sabotajla sonuçlanması gibi durumlar, çalışanın motivasyonunu ve güvenini azaltabilir. Bu tür mobbing örnekleri, çalışanın kariyerine zarar verebilir ve işten ayrılma isteğiyle sonuçlanabilir.

  Mobbing Örnekleri Açıklama
  Fiziksel Taciz Çalışanın fiziksel olarak saldırıya uğraması veya tehdit edilmesi.
  İş Arkadaşının İşine Müdahale Bir çalışanın diğer çalışanın işine sürekli olarak karışması veya onun işini bilinçli olarak kötü etkilemesi.
  Yetkililer Tarafından Baskı İş yerindeki üst düzey yetkililerin, çalışan üzerinde sürekli olarak baskı uygulaması.

  Daha önce belirtilen örneklerin yanı sıra, işyerinde mobbing herhangi başka bir şekilde de gerçekleşebilir. Mobbingin çeşitli boyutları vardır ve her biri farklı etkilere sahiptir. Bu nedenle, herhangi bir mobbing durumuyla karşılaşıldığında, konunun ciddiyeti göz önüne alınarak çözüm arayışına geçmek önemlidir. Mobbinge maruz kalan çalışanlar, destek kuruluşlarından yardım alabilir ve gerekli yasal süreçleri başlatabilirler.

  Mobbingin Toplumsal Boyutu

  Mobbing, birçok kişinin günümüz iş dünyasında karşılaştığı önemli bir sorundur. İşyerinde psikolojik taciz olarak da adlandırılan mobbing, mağdurları üzerinde ciddi etkilere sahiptir ve toplumsal boyutu da dikkate alınması gereken bir konudur. Mobbing, bireyin iş hayatındaki performansını, kişisel hayatını ve genel olarak sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.

  Mobbing‘in toplumsal boyutu ile ilgili olarak, bu sorunun işyerlerinde yaygın olduğunu söylemek mümkündür. Bir çalışanın mobbinge maruz kalması, tüm çalışma ortamını etkileyebilir ve diğer çalışanların da mobbinge uğramasına neden olabilir. Mobbing kurbanlarının çoğu, sessiz kalmayı tercih eder ve bu da toplumsal bir sorun haline gelir. Çalışma ortamı, hoşgörü ve saygı yerine kötü niyetli davranışların hâkim olduğu bir yer olabilir. Dolayısıyla, mobbingin yaygınlaşmasıyla birlikte toplumun işyerlerinin temel değerleri üzerinde ciddi bir etkisi olabilir.

  Bu sorunun toplumsal boyutu, mobbinge karşı bilinçlendirme ve önleme çalışmalarının yapılmasını gerektirir. İşverenler, çalışanlarına mobbingin ne olduğunu ve nasıl önlenmesi gerektiğini öğretmekle sorumludur. Ayrıca, çalışanların da mobbingi bildirmek için güvende hissedebilecekleri bir ortam yaratılmalıdır. Bunun yanı sıra, çalışanlar arasında iletişim kanallarının açık tutulması, sorunların çözümünde önemli bir rol oynar. Mobbingin toplumsal bir sorun olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, bu konuda destek kuruluşlarının da faaliyet göstermesi önemlidir.

  Mobbingle Mücadelede Destek Kuruluşları

  Mobbing nedir? Mobbing, bir kişiye ya da bir grup tarafından istenmeyen davranışlarla sürekli olarak hedef alınması durumudur. Bu tür davranışlar genellikle bir iş ortamında veya bir örgüt içinde gerçekleşir ve kişinin psikolojik, fiziksel ve iş performansı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Mobbing mağduru olan bir kişi, sürekli olarak taciz, tehdit, aşağılanma veya dışlanma gibi durumlarla karşılaşabilir. Bu durumun ciddi sonuçları olabileceği için mobbinge karşı önlem almak ve mücadele etmek önemlidir.

  Mobbingle mücadelede destek kuruluşları, mobbing mağdurlarına yardım etmek ve onları korumak için faaliyet gösteren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, mobbing mağdurlarının haklarını korumak, psikolojik destek sağlamak, yasal danışmanlık hizmetleri sunmak ve mobbing davalarını takip etmek gibi farklı hizmetler sunabilirler. Mobbing mağdurları, destek kuruluşlarına başvurarak tecrübelerini paylaşabilir, profesyonel yardım alabilir ve hukuki süreçlerde destek alabilirler.

  Birçok ülkede mobbingle mücadelede destek kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlar genellikle kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları veya insan hakları örgütleri tarafından yönetilmektedir. Türkiye’de de birçok mobbingle mücadelede destek kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, mobbing mağdurlarının haklarını savunarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunur ve mobbing olaylarının azaltılmasına yardımcı olur.

  Mobbingle mücadelede destek kuruluşları, mobbingin toplumsal boyutunu da ele alır. Bu kuruluşlar, mobbingin çalışma hayatı üzerindeki etkisini araştırır, farkındalık yaratmak için kampanyalar düzenler ve eğitim programları sunar. Aynı zamanda mobbing mağdurlarını toplumda desteklemek, stigmatize edici tutum ve davranışları azaltmak için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar.

  Yorum bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Scroll to Top