Atık Nedir ?

Atık Nedir ? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde atığın tanımı şu şekilde verilmiştir: atık, üretici firma veya elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından doğaya atılan, bırakılan veya atılması zorunlu olan her çeşit madde veya malzemedir. Atık ve geri dönüşüm fikirleri için foruma üye olabilirsiniz.

Söz konusu yönetmelik şu amaçlarla çıkarılmıştır:

  • Atıkların oluşumundan yok edilmesine kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi
  • Atık oluşumunun azaltılması
  • Atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı gibi yöntemlerle atık yönetiminin sağlanması
  • Bu şekilde doğal kaynak kullanımının azaltılması
  • Çevre ve insan sağlığı açısından belli koşullara ve özelliklere sahip ürünlerin gözlenmesi ve denetlenmesi

Teknoloji baş döndüren bir hızla gelişmektedir. Günümüzde çevre koşulları ile teknolojinin uyumunu sağlamak ise, yaşanabilir bir dünya için gittikçe önemli olmaya başlamıştır. Bu nedenle değerlendirilebilir olan atıkların, toplanması, cinslerine göre sınıflandırılması, fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerle yeniden hammaddeye dönüştürülmesi ve üretime sunulması gerekmektedir. Bu çalışmaların tümüne geri dönüşüm denmektedir.

Geri dönüşümü mümkün olan atıklardan bir kısmı şunlardır: piller ve aküler, lastikler, elektronik malzemeler, kablolar, camlar, kağıt ve kartonlar, tekstil ürünleri, bitkisel yağlar, motor yağları, metaller.

Bugün için atıkların toplanması ve depolanmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılmış ve bu iş sistematik bir hale getirilmiştir ancak en büyük sıkıntı, atıklar için ayrılacak geniş alanların oluşturulmasındadır.

Yapılan yasal düzenlemeler, işletmelerin mümkün olduğunca az atık çıkarmasını, bunu üretimden tüketimin son halkasına kadar planlamış olmasını, atıkların en yüksek oranda geri toplanıp ikincil hammadde veya başka amaçlarla yeniden kullanılmasını, çevreye, canlılara ve yaşam alanlarına zarar vermeyecek şekilde atıkların yok edilmesini edilmesini sağlamaya yöneliktir.

Atıkların bu şekilde yeniden değerlendirilebilir olması, hurdacılık açısından da büyük önem taşımaktadır. Atık yönetiminin uygulanmasında hurda sektörünün de faydası büyüktür.

Atık Nedir ?

Hurda plastik, bakır, cam, kağıt, karton, gazete, mavi kapak, kablo ve herçeşit hurda konusunda en güncel bilgileri almak, gelişmeleri ve fiyatlamaları takip etmek ve hurda alışverişi yapmak üzere www.hurdabilgi.com web sitesi faaliyete geçmiştir. Hem bu site üzerinden, hem de https://hurdabilgi.comforum adresinden foruma üye olarak forum üzerinden, alıcı ve satıcılar ile temasa geçebilir, bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Artık tüm atıklar daha da değerli oldu atma biriktir ve sat….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir