Hammadde Nedir ?

Hammadde Nedir ? Çok basit bir anlatım ile yer kabuğunun içinde ve ulaşılabilen yerlerinde bulunan ve insanlar tarafından farklı amaçlar için kullanılan her şey hammadde olarak tanımlanır. İnsanları diğer canlılardan farklı kılan en önemli şey, bu hammaddeden bir şeyler üretebilme yeteneğine sahip olmalarıdır. Bilim adamları genel olarak hammaddeleri iki grupta ele alırlar: jeolojik hammaddeler ve biyolojik hammaddeler. Bir nedenle etkilenerek değişim gösteren biyolojik hammaddeler dışındaki bütün hammaddeler jeolojik hammaddeler olarak adlandırılır.

Buna göre jeolojik hammaddeler şu faktörler dikkate alınarak sınırlandırılabilir:

 • Atmosfer, hidrosfer ve litosferin içinde olmalıdır
 • Ulaşılabilir bir yerde bulunmalıdır
 • Jeolojik kaynaklı olmalı ya da jeolojik olaylarla değişmiş olmalıdır

Uzmanların tanımlamaları ile, bir hammaddenin kaynak olarak tanımlanması için iki özellik gereklidir:

 • Sözkonusu hammaddeye bir talep olmalıdır. Yani hammaddenin bir değeri olmalıdır.
 • Sözkonusu hammadde, kabul edilebilir bir yoğunluk veya birikimde olmalıdır.

İşte bu iki özelliği taşıyan hammadeler doğal kaynaklardır ve üretim sürecinde kullanılan işlenmemiş her madde hammadde demektir. Doğal kaynaklarını yeterince kullanamayan ilkeler, geri kalmış ülkelerdir. Madenler hammadde olarak ülkelerin en önemli ekonomik güçleridir.

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak madenlere daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Maden çıkarmasa bile, madenleri iyi şekilde işleyen ülkeler gelişmiş ülkelerdir. İlkelerin ekonomisi ve gelişimi için madenlerin önemi tartışılamaz. Çıkarılan madenleri hammadde olarak satmayan ve bütünüyle işleyen ülkeler daha fazla gelişmektedir.

Teknolojik hammadde dendiğinde ilk akla gelenler demir, bakır, kurşun, civa ve krom gibi madenlerdir. Demir en çok otomotiv ve inşaat sektöründe, bakır elektrikli araçlarda iletken madde olarak, kurşun akü yapımında, civa ilaç ve boya sektöründe kullanılmaktadır.

Bugün gelişmişlik düzeyi olarak gösterilen demir çelik üretiminde kullanılan demir cevheri önemli bir hammaddedir. Tarımın ana girdisi olan gübre üretiminde kullanılan hammaddelerin neredeyse tamamı madencilik faaliyetleri ile elde edilmektedir. Bütün sanayi dallarının ürünlerinde veya kullandıkları araç ve gereçlerde, doğrudan veya dolaylı olarak maden ürünlerine gerek duyulmaktadır.

Kısaca ham madde, sanayide bir ürünün elde edilmesi için kullanılan çeşitli bileşenlerin, işlenerek üretilmesinden önceki durumudur. Hammadde genel olarak doğadan elde edilen ve henüz işlenmemiş veya çok az işlenmiş maddeleri tanımlamak için kullanılır. Hammadeye örnek olarak, demir cevheri, ham petrol, ve kereste gösterilebilir.

Doğal kaynaklar sınırlı olduğu için ve gittikçe tükendiği için üretimde hammadde olarak kullanılan girdilerin, ürün kullanım ömrünü tamamladıktan sonra yeninden üretimde kullanılması çalışmalar gittikçe önem kazanmaktadır. Geri kazanım veya geri dönüşüm denilen bu çabalar hem çevrenin kirlenmesinin önlenmesi açısından hem de doğal kaynakların korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Plastik Hammadde Satanlar Alanlar
Plastik Hammadde Satanlar Alanlar

Yakın zamanda faaliyete geçen www.hurdabilgi.com web sitesi, hurda plastik, bakır, cam, kağıt, mavi kapak ve herçeşit hurda konusunda en güncel bilgileri vermekte, gelişmeleri ve fiyatları takip etmekte ve hurda alışverişi için olanak yaratmaktadır. Aynı zamanda çevre bilincinin artması ve çevrenin korunması konusunda uyarıcı makaleler yayınlamaktadır. Bu site üzerinden ya da https://hurdabilgi.comforum adresinden foruma üye olarak forum üzerinden, bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

Hammadde,” ürünlerin veya ürünlerin üretiminde kullanılan doğal veya işlenmemiş malzemelerin genel bir terimidir. Hammaddeler, daha sonra ürünlerin üretiminde işlenerek veya dönüştürülerek kullanılan başlangıç malzemeleridir.

Hammadde örnekleri şunları içerebilir:

 1. Metaller: Demir cevheri, alüminyum cevheri, bakır cevheri gibi metaller, çeşitli metal ürünlerinin üretiminde kullanılır.
 2. Mineraller: Kireç taşı, kil, kum ve çakıl gibi doğal mineraller, inşaat malzemeleri, cam ve seramik ürünleri yapımında kullanılır.
 3. Odun: Ahşap, mobilya, inşaat malzemeleri ve kağıt ürünleri gibi birçok endüstri için önemli bir hammadde olarak kullanılır.
 4. Petrol Ürünleri: Ham petrol, plastikler, yakıtlar, kimyasallar ve diğer birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılır.
 5. Tarım Ürünleri: Tahıllar, meyveler, sebzeler, pamuk ve hayvan ürünleri gibi tarım ürünleri, gıda, tekstil ve diğer endüstrilerde kullanılır.
 6. Kimyasal Maddeler: Kimyasal ürünlerin üretiminde kullanılan kimyasal maddeler, çeşitli endüstrilerde hammadde olarak kullanılır.
 7. Doğal Kaynaklar: Su, rüzgar ve güneş enerjisi gibi doğal kaynaklar, enerji üretimi için hammadde olarak kullanılır.
 8. Gıda İşleme Ürünleri: Süt, buğday, et ve meyve suyu gibi gıda işleme endüstrisinde kullanılan hammadde türleridir.

Ham madde, bir ürünün imalatı veya işlenmesi sürecinde işlenerek veya dönüştürülerek nihai ürüne dönüşmeden önce bir ara ürün veya hammadde olarak kullanılır. Üretim sürecinin kalitesi ve maliyeti, kullanılan hammadde türlerine ve kalitesine bağlı olabilir, bu nedenle hammaddelerin seçimi ve yönetimi, bir üretim işletmesi için kritik bir öneme sahiptir.

One Reply to “Hammadde Nedir ?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir