Hurdacı Hurdacılık

Hurdacı Hurdacılık. Geri dönüşüm çalışmalarından amaç, kullanım ömürlerini tamamlamış, ancak geri dönüştürülebilir atık malzemelerin, bir takım geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar üretim süreçlerine kazandırmaktır. Hurda malzeme geri dönüşümü yapılırken, katı atıklar ayıklanır ve tekrar kullanıma sokulur. Bu çalışmaların temel hedefi, uzaklaştırılması gereken atıkların en aza indirilmesi ve doğal kaynakların korunarak çevre kirliliğinin azaltılmasıdır.

Esas olarak, metal, kağıt, plastik, cam, ve benzeri malzemelerin geri dönüşümü yapılabilmektedir. Bunların içinde hurda metal, geri dönüşüm sektöründe en fazla rağbet gören malzemedir. Miktar olarak en fazla demir, çelik, paslanmaz çelik, pirinç (sarı), bakır, çinko, alüminyum, kurşun ve benzeri hurda metaller, geri dönüştürülen metallerdendir.

Genel olarak bu şekilde geri dönüşü sağlanabilen hurdaları toplama içine hurdacılık, bu işi yapan kişi ve kuruluşlara da hurdacı denmektedir. Hurda sektörü gittikçe büyüyen ve önem kazanan bir sektördür. Çünkü hurda metallerin madenlerden çıkarılması için gereken enerji, bu metallerin geri kazanımı için harcanan enerjiden çok daha fazladır. Örneğin bir ton alüminyumu geri dönüşümle kazanmak için harcanan enerji, hammaddeden üretilecek alüminyum için harcanan enerjinin yüzde dördüdür. Aynı şekilde bir ton bakırı geri dönüşümle kazanmak için harcanan enerji, hammaddeden üretilecek bakır için harcanan enerjinin yüzde on üçüdür.

Benzer şekilde, bir ton kullanılmış kağıdın geri kazanılması ile 17 ağaç kesilmekten kurtulmuş olmaktadır. Kazanılan enerji tasarrufu ise bir ailenin ortalama bir yılda kullandığı elektrik enerjisine denktir.

Hurdacı Hurdacılık Nedir ? Ne Demek ?

Dünya nüfusu hızla artmaktadır ve aynı oranda tüketim ve doğadaki tahribat da artmaktadır. Hurda denilen kullanım dışı maddeler tekrar kullanılabilir hale getirilerek, enerjiden, zamandan ve paradan çok ciddi tasarruflar sağlanmaktadır.

Atıkların geri dönüşümünü sağlamak için, gittikçe daha fazla yöntemler araştırılmakta ve geliştirilmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri, atıkların geri kazanılmasını şartı koşmaktadır. Ülkemizde de Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenlemeler ile atıkların geri kazanımı konusunda adımlar atılmıştır.

Hurdacı ve Hurdacılık
Hurdacı Hurdacılık Tarihi Ne demek İnzgilizce

İngilizce Hurda(Scrap)  Hurdacı ve Hurdacılık

Doğal kaynakların uzun vadede ve en verimli şekilde kullanabilmesi için, atık israfına son vermek gerekiyor. Bu noktada hurdacılık sektörüne çok iş düşmektedir. Demir, çelik, kurşun, bakır, plastik, kağıt ve cam gibi maddelerin geri kazanılması ve yeniden kullanılması, doğal kaynakların tükenmesini önleyecektir. Ayrıca sanayinin ihtiyacı olan ve ithal edilen hurda malzemeye ödenen dövizin de ülkede kalması sağlanacaktır. Ama daha da önemlisi çevre kirliliğinin önüne geçilecektir.

Yakın zamanda faaliyete geçen www.hurdabilgi.com web sitesi, hurda plastik, bakır, cam, kağıt, mavi kapak ve her çeşit hurda konusunda en güncel bilgileri vermekte, gelişmeleri ve fiyatları takip etmekte ve hurda alışverişi için olanak yaratmaktadır. Aynı zamanda çevre bilincinin artması ve çevrenin korunması konusunda uyarıcı makaleler yayınlamaktadır. Bu site üzerinden ya da https://hurdabilgi.comforum adresinden foruma üye olarak forum üzerinden, bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

1 thought on “Hurdacı Hurdacılık”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top